Museum

In de loods op het erf van boerderij werd een museum ingericht waarin een heel aantal oude landbouwwerktuigen te bezichtigen zijn. De werktuigen zijn voorzien van een bordje met de juiste naam, de volksnaam en ook met een korte uitleg over de gebruikswijze. Wie kent er bijvoorbeeld een zweng, braak of mateel? En wat gebruikten de boeren vroeger om het kaf van het koren te scheiden? Na een bezoek aan dit museum kom je ongetwijfeld onder de indruk over hoe de landbouw vroeger werd bedreven en welke vooruitgang de technologie op dit vlak de voorbije halve eeuw heeft gemaakt.
Hierbij doen we ook een oproep naar alle kenners en verzamelaars:
Er staat in het museum nog één werktuig waarvan niemand tot nu toe de naam noch de functie kent en we zijn dus op zoek naar een gouden tip. Het werktuig waarvan sprake bevindt zich tussen de pikmachine en de aardappelplanter (zie naamplaatjes). Wie denkt de naam hiervan te weten en waarvoor het werd gebruikt kan dit melden aan de dienst milieu en natuurontwikkeling van de gemeente.