05/09/2023: 14 jonge (ts 5 en 8 maanden) stierkes aangekomen……worden spoedig……oskes :)